Prohlášení o ochraně osobních údajů

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. ÚVOD A

ROZSAH PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost CITY-TOOLS, s.r.o. Preslova 406/94, Stránice 602 00 Brno IČ: 60752165 Zapsáno KOS vl. C 19345 (dále jen „Společnost" nebo „CITY-TOOLS") klade důraz na to, aby klienti byli s jejich službami spokojeni ve všech směrech. Při nakládání s Vašimi osobními údaji dbáme na přísné dodržování všech bezpečnostních opatření v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení") a v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na: CITY-TOOLS, s.r.o. Preslova 406/94, Stránice 602 00 Brno IČ: 60752165 Zapsáno KOS vl. C 19345 +420 543 242 522 info@citytools.cz

Ochrana soukromí & cookies

Na této stránce najdete standardní verzi náležitostí a podmínek používání webové stránky www.citytools.cz, tedy webových stránek patřící společnosti CITY-TOOLS s.r.o. a prohlášení o závazku společnosti CITY-TOOLS s.r.o. chránit soukromí uživatelů na svých webových stránkách.

Podmínky používání webové stránky

Tato webová stránka je spravována společností CITY-TOOLS, s.r.o. Preslova 406/94, Stránice 602 00 Brno IČ: 60752165 Zapsáno KOS vl. C 19345 (dále jen „CITY-TOOLS" nebo „Společnost"). CITY-TOOLS si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů. Politika ochrany osobních údajů (dále jen "Politika") stanoví druh informací, které shromažďujeme prostřednictvím našich internetových stránek (dále jen "stránky"), a jak je používáme. Tato Politika se vztahuje na používání osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto stránek, tedy údajů, které se týkají identifikovatelného jednotlivce, jako jsou jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, text poptávky, IČ osoby ("informace o klientovi" nebo "údaje"). Používáním těchto stránek dáváte souhlas k použití informací o klientovi, jak je stanoveno v této Politice. Podmínky této Politiky se nedotýkají žádných smluvních podmínek, na kterých se můžete dohodnout s CITY-TOOLS a budou mít přednost před podmínkami této Politiky.

Zachování soukromí & cookies

Jak spravovat cookies

CITY-TOOLS činí všechna potřebná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů proti jejich ztrátě nebo zneužití. Například Vaše údaje jsou uloženy v bezpečném pracovním prostředí bez přístupu veřejnosti. V některých případech jsou Vaše osobní údaje šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) během přenosu. To znamená, že se používá schválený šifrovací postup pro komunikaci mezi počítačem a servery Společnosti, pokud Váš prohlížeč podporuje SSL. Pokud byste chtěli kontaktovat Společnost e-mailem, chtěli bychom poukázat na to, že důvěrnost předaných informací nelze zaručit. Obsah e-mailových zpráv mohou číst třetí strany. Proto doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Bezpečnost

Informace, které nám dáte pro poskytování služeb (např. jméno, emailová adresa a telefonní číslo), budou zaznamenány CITY-TOOLS a budou použity výhradně pro účely poskytování služeb CITY-TOOLS Společnost neshromažďuje a nezpracovává informace o klientech nebo s výjimkou případů, kdy jsou výslovně, dobrovolně a vědomě poskytnuty. Zajišťujeme soulad s nejmodernějšími bezpečnostními standardy a dodržujeme místní nebo mezinárodní standardy pravidel na ochranu údajů. Všechny počítače při připojení na internet automaticky dostanou IP adresu. CITY- TOOLS nahraje Vaši IP adresu a může to použít pro administrativní, bezpečnostní a statistické účely. CITY-TOOLS si vyhrazuje právo na změnu politiky ochrany osobních údajů kdykoliv bez předchozího upozornění. Prosíme, pravidelně kontrolujete, zda nedošlo ke změnám této politiky. Používáním webových stránek Společnosti souhlasíte s touto politikou. Pro obecné dotazy se obraťte na náš hlavní kontakt. S otázkami ohledně ochrany osobních údajů zašlete e-mail na adresu info@citytools.cz.

Využití a předávání osobních údajů

Používáme sledovací software s cílem určit, kolik uživatelů navštíví naše stránky a jak často. Nepoužíváme tento software pro sběr individuálních osobních údajů nebo individuálních IP adres. Tyto údaje se používají výhradně v anonymní a souhrnné podobě pro statistické účely a pro vývoj webových stránek.

Využití webového sledování "Cookies"

jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat informace týkající se Vašeho počítače a Vás, uživatele, zatímco jste na nějaké z našich webových stránek. Cookies pomáhají určit, jak často jsou naše internetové stránky navštěvovány i počet uživatelů. A pomáhají nám konfigurovat naše nabídky tak, aby pro Vás byly maximálně pohodlné a efektivní. Na jedné straně používáme to, co se nazývá "cookies relace", ty se ukládají výhradně na dobu trvání Vaší návštěvy některé z našich stránek. Na druhé straně používáme "trvalé cookies" pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně navštěvují naše stránky. Účelem použití cookies je umožnění nabídnout Vám optimální, návod jakož i "rozpoznat" Vás a nabídnout Vám (co nejvíce) diverzifikované internetové stránky a nový obsah během opakovaného použití. Obecně platí, že nevytváříme individuální profil Vašich online aktivit. Obsah trvalého cookie je omezen na identifikační číslo. Jméno, e-mailová adresa, IP adresa, atd., nejsou uloženy na většině našich stránek.

Existují tři výjimky

1. Eloqua Tracking Cookie Obsah tohoto trvalého cookie je omezen na identifikační číslo a je obecně používán přesně stejným způsobem jako všechny naše ostatní trvalé cookies. Nicméně pokud kontaktujete Společnost pomocí určitých online formulářů v oblasti Logistika, Vaše e- mailová adresa je přidána do cookie a vytvoří individuální profil Vašich online aktivit. Tytéž kontaktní formuláře Vám také dávají možnost přihlásit se k zasílání marketingových novinek. Vaše svolení nám dává možnost poskytnout Vám personalizovaný obsah, nabídky nebo propagační akce, které by Vás mohly zajímat. Pokud se rozhodnete neregistrovat se pro marketingové novinky, nebudete v budoucnu kontaktováni a Vaše e-mailová adresa bude použita pouze důvěrně a interně Společností k pochopení Vašich individuálních online aktivit. To znamená, že stále můžeme poskytovat nový a vylepšený obsah stránek, aby vyhovoval Vašim specifickým potřebám. Případně pro zamezení sledování souborem Eloqua napříč všemi stránkami (nebo změnu nastavení, pokud jste se dříve odhlásili), můžete tak učinit v "Jak spravovat soubory cookies" níže.

2. MediaMind Tracking Cookies Toto trvalé cookie shromažďuje Vaše IP adresy a používá je k poskytnutí zeměpisných údajů, které Společnosti pomáhají vést reklamní kampaně. Cookies jsou kompletně zašifrovány a neshromažďují žádné jiné osobní údaje, takže IP adresa nemůže být spojena s osobními údaji a není sdílena s třetími stranami. IP adresa je uložena bezpečně a CITY-TOOLS ji používá jen důvěrně a interně k souhrnné zprávě. Cookies vyprší po 30 dnech. Pro odhlášení se z MediaMind sledování napříč všemi webovými stránkami klikněte na MediaMind-Out. Pokud jste se dříve odhlásili a chtěli byste to změnit, klikněte na MediaMind Opt-In.

3. Google Analytics Cookies Tyto cookies používají Vaši IP adresu k rozpoznání, ale neidentifikují Vás jako jednotlivce. Jinými slovy, informace jsou shromažďovány v anonymní formě. Cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci využívají naše lokální stránky a používají tyto informace k sestavení zpráv, které slouží ke zlepšování těchto stránek. Pro zamezení sledování stranou Google Analytics napříč všemi stránkami navštivte: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.